Opleidingsrevisie - Aanpassen opleidingen alleen daar waar nodig

Met een frisse blik van buitenaf,  kijken wij  waar verbetering in het opleidingsmateriaal nodig is.  Met opleidingskundige kennis en ervaring, checken wij uw opleidingsmateriaal.  Wordt de gewenste leerinterventie gehaald; nu en ook in de toekomst. Opleidingsmateriaal krijgt een goede fundering die gericht is  op de doelen van uw organisatie. Opleidingsrevisie is het aanpassen van bestaand leermateriaal  zodat het weer de gewenste performance op de werkvloer krijgt. 

Wij geven antwoord op vragen als

 

  • Is de leeromgeving effectief genoeg?
  • Behalen we voldoende rendement met opleiden?
  • Waar en hoe kan het leermateriaal verbeterd worden?
  • Kan het leren leuker?
  • Hoe maken we gebruik van sort learning
  • Hoe voeren we toetsing in?
  • E-learning of ELO , moeten wij daar ook iets mee?
  • Zelfsturendheid van personeel;  hoe realiseer je dat?
  • Motivatieverbetering, hoe pakken we dat aan?
  • Opnieuw laten leren of kiezen voor performance support?
U krijgt advies welke revisie bij uw bedrijf of organisatie nodig is.

Advies

Na een grondige intake, krijgt u  van ons een vrijblijvend advies hoe wij de opleidingsrevisiecheck bij uw bedrijf gaan aanpakken.  Hierbij kijken wij wat  van het huidige leermateriaal bruikbaar is. en wat aangepast moet worden.  Zo bespaart u kosten voor volledig nieuwe trajecten.  Soms is er weinig voor nodig om opleidingsmateriaal wel te laten werken.

Werkvormen

Flowing Progress ontwikkelt werkvormen op maat. Hierbij kunt u denken aan games, e-learnings, interactieve werkvormen of het ontwikkelen of up-daten van trainingsmateriaal.

Revisie

Wij checken trainings/opleidingsmateriaal op het behalen van  organisatie- en leerdoelen. Bij bestaand leermateriaal  wordt gekeken wat goed en bruikbaar is en wordt alleen dat aangepast wat nodig is  om er een goede leermix van te maken.